نوحه چیست؟

نوحه در لغت به معنی گریه و زاری کردن است به آواز بلند و در فرهنگ ها آن را «شعری دانسته اند که در مراسم سوگواری خوانده شود. اعم از سوگواری برای کسی که تازه مرده است یا برای امامان شیعه ». نوح به معنی گریه ، زاری،غم و اندوه و نوحه به معنی مرثیه سرایی و شیون و صیغه مبالغه آن می شود«نوّاح» به معنی بسیار نوحه سراینده ، نوحه خوان و مونث آن «نواحه» یعنی زن نوحه خوان می باشد . نوح به معنای آواز کبوتر نیزمی باشد همچنین به معنی مصیبت ، گریه کردن به آواز بلند  در اشعار فارسی نوح و نوحه به فراوانی دیده می شود. نوحه خوان ونوحه گر کسی است که با صدای بلند و خوش و خمگنانه در میان دسته عزاداران و سینه زنان و زنجیر زنان نوحه می خواند.

چنان غریو برآورده بودم از غم عشق                             که بر موافقتم زهره نوحه گر می گشت(سعدی)

یا

من که خاقانیم به باغ جهان                                     عندلیبم ولیک  نوحه گر(خاقانی)

یا

ببارید از دیده خون جگر                                     بنالید همچون زن نوحه گر (فردوسی)

یا

...

/ 3 نظر / 225 بازدید
ts

دوست دارم نوحه بخونم

فريدريك

نوحه بوشهري داري برام بفرستي

جلیلی

سپاس از مطلب باارزشتون